Vzdelávanie, zážitkové semináre, tréningy a workshopy.

Verím, že existuje dostatočné množstvo zdrojov teoretických informácií, definícií a poučiek, ktoré sú voľne dostupné. Preto workshopy vediem zážitkovou formou, ktorá dáva každému  priestor pre vlastné prežitie potrebných zručností v praxi. Svojim klientom nepodsúvam, čo ich má workshop naučiť. Overujem si ich očakávania a pýtam sa, čo si z workshopu odnášajú, čím ich obohatil a podporil.

Oblasti, v ktorých vediem zážitkové workshopy:

  • interná a externá komunikácia,

  • komunikácie manažmentu zmeny,

  • event manažment,

  • krízová komunikácia

  • základy marketingovej komunikácie

  • písanie textov s ohľadom na rôzne cieľové skupiny

  • tvorba komunikačných stratégií

Semináre, tréningy a workshopy vypracovávam vždy na mieru pre konkrétneho klienta, s ohľadom na jeho konkrétne potreby.

Hosť Rádia Regina 1

Štvrtok 11.12.2014, Andrea Trávničková a Gabika Revická- workshopy na tému rodové knihy