Pochválen buď

Prichádzajú mi do života – skvelí, talentovaní, odhodlaní, múdri, zodpovední, vnímaví, odborne zdatní, vzdelaní, s rokmi praktických skúseností, odolní a vytrvalí. Profesionáli s jedinečnými ľudskými príbehmi. Mnohí firmám, v ktorých pracujú, obetujú svoj voľný čas, niektorí vďaka vysokému pracovnému nasadeniu dokonca stratili rodiny – žili viac v práci a pre prácu, o dôležitosti svojich úloh vedeli viac, než o snoch a prianiach svojich detí a partnerov. 
Vnímajú svoje zlyhania, netušia o svojej výnimočnosti. Snažia sa odraziť každú pomyselnú tenisovú loptičku, ktorá sa na nich rúti a je jedno, v akej frekvencii sa loptičky objavujú. Nečakajú nič, okrem toho, že ak to zvládnu, nebude dôvod počúvať výčitky a kritiku od nadriadených. Všetko, čo dokázali, je samozrejmosť. Pochvala je nebezpečná, veď ako by to bralo okolie v práci? Alebo ešte čosi tvrdšie – komu by tak asi napadlo pochváliť ich, oceniť? A na čo vlastne? 
Zisťujem, ako je veľa ľudí, ktorí vo svojom pracovnom živote nepoznajú pochvalu. Hoci veria a uznávajú fakt, že pochvala je príjemná a môže byť podporná v mnohých procesoch. Aj tých pracovných. Ľudia, ktorí svojimi nadriadenými nikdy neboli adresne pochválení a ocenení. Keď sa spolu na koučingoch rozprávame, rozpúšťame pomaličky tvrdé, nepriepustné ochranné valy, ktoré im bránia vidieť dôvod, prečo by na seba mali byť hrdí. Idú vlastným tempom, vytrvalo. Dávajúc šancu sebe aj našim stretnutiam. Obdivujem a oceňujem ich otvorenosť novému. 
Ľudia, ktorí stoja na životných križovatkách a do výbavy na ďalšiu cestu sú otvorení pribaliť si vlastnú sebaúctu, ocenenie sebe aj iným. Ľudia, ktorí sú natoľko odvážni, že aj vo svete tvrdého biznisu sú ochotní spájať sa s vlastnou ľudskosťou. Mám nádej, že im toto vybavenie umožní vnímať seba aj druhých z iného miesta. Majú šancu byť manažérmi budúcnosti, ktorí budú vedieť chváliť. Oprávnene, adresne, verejne, s istotou. Tými, ktorí svojich pracovníkov budú vnímať v kontexte oveľa bohatšom, než je len kolonka v organizačnej štruktúre, zasadená do napočítaných ukazovateľov výkonnosti.

Please follow and like us: