Lebo fajnšmekri majú na výnimočné veci šiesty zmysel

Na Slovensku naozaj jedinečný koncept sebarozvoja a vzdelávania pre manažérov. Poznám pár ľudí, ktorých by som na toto vzdelávanie hneď poslala. A verím, že je ešte viac ľudí, ktorých tento výcvik osloví vďaka ich vnútornej zrelosti. Lebo fajnšmekri majú na výnimočné veci šiesty zmysel:o))

Máte záujem o osobný rozvoj v oblasti vedenia a riadenia ľudí v pracovných tímoch? Cítite, že je čas si zvýšiť alebo doplniť svoju kompetenciu, konfidenciu a kongruenciu, aby ste dokázali účinnejšie zvládať akékoľvek záťažové situácie pri práci s ľuďmi? Alebo celkom jednoducho: máte majú záujem žiť vo väčšej rovnováhe a harmónii so sebou aj s inými?

To, čo pripravil Inšitút Virginie Satirovej v SR, je celkom výnimočný a na Slovensku naozaj jedinečný koncept sebarozvoja a vzdelávania. Zabudnite na KPI! Lebo jediný rast, o ktorý pôjde, bude ten váš – systemický a osobný zároveň. A to by bolo škoda vtesnávať do tabuliek:o)
Obsahom výcviku STAR profi I je umožniť účastníkom zážitkovým spôsobom v uzatvorenej skupine na šiestich spoločných stretnutiach:
Pracovať na dosiahnutí základných metacieľov – aby ako riadiaci pracovníci dokázali viesť a riadiť druhých s vnútornou slobodou pri rozhodovaní a so zodpovednosťou za seba a voči druhým, s vysokou sebaúctou a s kongruenciou.
Spoznať seba v rámci fungovania v medziľudských vzťahoch (svoj interakčný svet) na pracovisku, spoznať špecificky komunikačné vzorce, pravidlá atď.
Rozvinúť svoj intrapsychický potenciál pri vedení a riadení ľudí.
Spoznať a využívať koncept procesu zmeny podľa V. Satirovej v pracovnom kontexte.
Oboznámiť sa a využívať koncept hierarchického a rastového modelu vo firmách, organizáciách a inštitúciách ako systémoch, tiež analógiu medzi rodinným a pracovným systémom.
Využívať nástroje na zvládanie záťažových a krízových pracovných situácií.
Výberové konanie do dvojročného výcviku má svoj prvý termín už v pondelok, 27.februára. Viac o podmienkach výberového konania a zaradenia do výcviku nájdete tu.

Please follow and like us: