Chystáte sa na novú komunikačnú kampaň a zvažujete prizvať k spolupráci externú agentúru? Kým tak spravíte, skúste si odpovedať na otázku . „Čo presne od agentúry potrebujem?“

Pohybujem sa v oblasti komunikácie, marktingu a PR už viac než 25 rokov. Ako každé odvetvie, aj táto oblasť biznisu je v neustálom vývoji. Niektoré veci sa menia, iné sa len viac a viac ukotvujú, či už v dobrom, alebo nedobrom zmysle slova. Svojim klientom poskytujem poradenstvo, ktoré ich naučí ako čítať  medzi riadkami ponúk marketingových a PR agentúr. Je dobré vedieť ako na čo sa pýtať, čo chcieť a čo pokojne odmietnuť. Ako v mnohých iných oblastiach, aj v komunikácii, marketingu a PR platí:  „Niet nad zdravý sedliacky rozum.“

PR a komunikácia nie je jadrová fyzika. Je to ľudská (ne)schopnosť komunikovať, zaujať, vedieť počúvať, robiť si správne významy o tom, čo sa k nám dostáva a vedieť svoje myšlienky odovzdať tak, aby ich význam bol prijatý bez deformácie. Je to o empatii, zdravom sedliackom rozume a zdravom sebavedomí, pravdivosti, o procese odovzdávania a prijímania informácií. A v prvom rade o dobrej výchove a slušnosti.

Externá komunikácia ponúka veľa príležitostí a „obecenstvo“ má mnoho podôb. Nie je len o médiách. Dokonca o nich častokrát nie je vôbec. Pomáham svojim klientom nachádzať prirodzené komunikačné kanály, smerujúce k správnym cieľovým skupinám.

V oblasti internej komunikácie ponúkam poradenstvo, zamerané na existujúce komunikačné zvyklosti, pravidlá, nástroje. Snažím sa nachádzať originálne a hodnotné časti, ktoré tvoria komunikáciu firmy a v prípade potreby odstraňujem nepotrebné nánosy. S cieľom nastaviť plne funkčnú internú komunikáciu v rámci ktorej tí, ktorí hovoria, sú vypočutí a tí, ktorí počúvajú, rozumejú.