Inštitút trvalého rozvoja 40+

… robíme čo nás baví, pre ľudí, ktorí nám za to stoja.

Spolupracujem s úžasnými ľuďmi, ktorí ma inšpirujú. Máme skúsenosti a nadhľad, relax a pokoj, vedomie súvislostí … a vášeň pre život, lebo už vieme, čo pretrvá a čo vyprchá. Dôverne poznáme chuť kariérnych vrcholov aj pádov aj ich skutočnú cenu. Biznis vnímame ako príbeh a jeho aktérov ako ľudí. Nie ako čísla a tabuľky. Je dôležité, kto je súčasťou nášho príbehu a súčasťou akého príbehu sme my. Preto si dávame slobodu hovoriť NIE, keď cítime, že NIE a ÁNO, keď cítime, že ÁNO. Viac o projekte Inštitút trvalého rozvoja 40+

  … robíme čo nás baví pre ľudí, ktorí nám za to stoja.