Vo svete slov je možné všetko. Naozaj všetko.

Copywriting. Rozhovory s ľuďmi sú pre mňa neutíchajúcou inšpiráciou a moji blízki spolupracovníci si už zvykli, že pokiaľ je potrebné nájsť vhodný názov pre spoločnosť, webovú stránku, alebo je potrebné vymyslieť trefný titulok článku, mám v ponuke vždy niekoľko nápadov. Rovnako tak je to so sloganmi a textami. Rada sa hrám so slovami, najmä, ak je človek, pre ktorého práve niečo tvorím, otvorený odvážnym riešeniam, má zmysel pre humor a slobodu myslenia.