Pochválen buď

Prichádzajú mi do života – skvelí, talentovaní, odhodlaní, múdri, zodpovední, vnímaví, odborne zdatní, vzdelaní, s rokmi praktických skúseností, odolní a vytrvalí. Profesionáli s jedinečnými ľudskými príbehmi. Mnohí firmám, v ktorých pracujú, obetujú svoj voľný čas, niektorí vďaka vysokému pracovnému nasadeniu dokonca stratili rodiny – žili viac v práci a pre…

Continue Reading