Venujem sa individuálnemu koučingu, inšpirujem a sprevádzam svojich klientov na ceste ich osobného a profesionálneho rastu. Svoje zručnosti rozvíjam v spolupráci s Inštitútom Virginie Satirovej (IVS), kde som úspešne absolvovala dvojročný výcvik podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie. V IVS sa naďalej vzdelávam a pôsobím ako odborný asistent. Okrem individuálneho koučingu vediem školenia a workshopy v oblasti soft skills,  komunikácie a public relations. Vo svojej praxi sa aktívne venujem otázkam reštartu a uplatniteľnosti ľudí po 40tke. Som spoluzakladateľkou občianskeho združenia Inštitút trvalého rozvoja 40+ – prvej slovenskej odbornej platformy, ktorá sa tejto problematike venuje profesionálne.

Kde som získavala skúsenosti

Primárnou oblasťou môjho profesionálneho pôsobenia boli viac ako 20 rokov médiá, vzťahy s médiami, komunikácia a PR. Pôsobenie v nadnárodných spoločnostiach (Warner Music, GCI Praha) mi dalo skúsenosti a nadhľad. Dlhoročná prax v slovenskom prostredí (týždenník Trend, Penta Investments, 1st Class Agency) zase silné vedomie súvislostí a túžbu posunúť sa profesionálne aj ľudsky ďalej. Mám bohaté skúsenosti v oblasti internej a externej komunikácie, komunikácie manažmentu zmeny, event manažmentu, komunikačných tréningov, krízovej komunikácie a komunikačného poradenstva. Viac ako dva roky som pôsobila ako Ambasádorka Občianskeho združenia E-ženy, kde som počas svojho pôsobenia vytvorila a naštartovala niekoľko projektov, podporujúcich marketing, networking a vzdelávanie. ( Rok E-žien, Inštitút vzdelávania E-žien, Kluby E-žien) V OZ E-ženy som tiež pôsobila ako koučka. Koučing vnímam ako prirodzené pokračovanie a ďalšiu úroveň poradenstva, ktoré svojim klientom ponúkam.

Kam smerujem

Mojim prianím je žiť v rovnováhe, byť dobrou a láskavou mamou, milujúcou a milovanou partnerkou. Pracovne sa chcem realizovať v projektoch, ktoré mi dávajú zmysel a  prinášajú mi finančnú hojnosť. A tiež písať knihy, ktoré budú čitateľom prinášať radosť, smiech, úľavu aj dôvod zamyslieť sa. Tak, ako moja prvá kniha SHORTKY. Som otvorená ľudsky a profesionálne kvalitným spoluprácam, ktoré budú prínosom pre všetky zúčastnené strany.

Inšpirujúci kouč Bratislava, Andrea Trávničková, profesionálny rast

Follow by Email
Facebook
Facebook
LinkedIn